Waarvoor is Inspector Online?

By , 12 januari 2011

Inspector Online is een reviewtool speciaal voor de ICT. Met Inspector is de kwaliteit van zowel automatiseringsprojecten als informatiesystemen te beoordelen.

Wanneer kan Inspector worden gebruikt???

Inspector kan worden gebruikt gedurende de volledige levenscyclus van een informatiesysteem en sluit nauw aan op de projectfasering. Inspector Online is succesvol ingezet bij:

  • Projectmanagement en kwaliteitsbeheersing.
  • Selecteren van hardware, software en leveranciers.
  • De auditing van systemen, projecten en organisaties.
  • De beoordeling van plannen van aanpak en projectopzet.
  • Het analyseren, ontwerpen en programmeren van systemen.
  • Het uitvoeren van programma-, systeem- en acceptatietesten.
  • De beoordeling van de beveiliging van computercentra.

Kan iedereen Inspector Online gebruiken?

Inspector Online is primair gemaakt voor diegenen die ICT-producten moeten beoordelen. EDP-auditors, reviewers en testers.

De kennis en ervaring van vele automatiseerders is binnen Inspector in een zeer uitgebreide kennisbank opgenomen. Deze kennis is zonder Inspector alleen te verwerven door jaren lange studie en ervaring. De informatie, die is vastgelegd is echter snel op een overzichtelijke manier zichtbaar te maken. Daardoor is Inspector Online niet alleen geschikt voor automatiseerders of reviewers, maar ondersteund ook gebruikers die zelf een project willen beoordelen. Voor een juist gebruik is enige kennis van de automatiserings-principes echter noodzakelijk. Om te voorkomen dat de in Inspector opgeslagen kennis verouderd, wordt deze kennis regelmatig aangevuld met de nieuwste praktijkervaringen.

Inspector is te gebruiken om zo nu en dan eens een ontwerp te beoordelen of een acceptatietest uit te voeren. Omdat u daarbij herinnerd wordt aan belangrijke beoordelingspunten zal de kwaliteit van de producten zeker verbeteren. U kunt echter ook de scores van uw beoordelingen registreren en analyseren. Hierdoor is Inspector Online  in te passen in kwaliteitscirkels zoals beschreven door Deming. Als Inspector Online op deze wijze wordt gebruikt, is een belangrijke stap richting ISO-9000 certificering gemaakt.

Besparen met Inspector Online.

Mensen die in de automatisering zitten weten dat het regelmatig voorkomt dat er problemen ontstaan die niet waren voorzien. Dit leidt dan tot grote kostenoverschrijdingen. En als van de meest elementaire uitgangspunten wordt afgeweken, mislukken projecten zelfs.
Deze verspilling kan worden voorkomen door vooraf de database van Inspector te raadplegen. In deze kennisbank liggen alle voorkomende problemen keurig gerubriceerd opgeslagen. In de praktijk profiteren organisaties hier dagelijks van.

Gebruiker worden.

U kunt gebruiker worden van Inspector Online door hier te klikken. Volg de stappen zoals die bij introductie zijn beschreven. De factuur wordt via e-mail verzonden en U krijgt direct voor een maand toegang.

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy